foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl


Zasady udziału uczniów w zajęciach dydaktycznych w CKZ ZPO w Opolu związane z epidemią Covid-19

1.    Uczniowie z objawami choroby lub mieszkający z osobami poddanymi kwarantannie lub w izolacji nie mogą uczestniczyć w zajęciach w CKZ.
2.    Przed wejściem na teren ZPO należy zdezynfekować ręce oraz zasłonić usta i nos np. maseczką ochronną.
3.    Uczniowie wchodzący na teren ZPO zobowiązani są do poddania się bezdotykowemu mierzeniu temperatury ciała, przeprowadzanemu przez recepcjonistę przy recepcji w budynku C. W czasie pomiaru temperatury, przy okienku recepcji może przebywać tylko jedna osoba. Inne osoby oczekują na wejście do budynku przed budynkiem, z zachowaniem przynajmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5⁰C) lub wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie,  trudności w oddychaniu, uczeń nie może zostać wpuszczony na teren placówki.
4.    Uczniowie przebywający na terenie ZPO mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych lub innych środków ochrony twarzy / np. przyłbice ochronne, gogle i inne narzędzia lub sposoby zapewniające odizolowanie pracowników od możliwości zakażenia się od osób zarażonych/.
5.    Zabrania się przebywania na terenie ZPO osób postronnych.
6.    Kontakty pracowników z uczniami oraz rodzicami ogranicza się do niezbędnego minimum. W przypadku zaistnienia konieczności osobistego kontaktu zaleca się zachowanie zasad dystansu społecznego oraz stosowanie zabezpieczeń osobistych w postaci maseczek lub przyłbic, rękawic ochronnych itp.
7.     Wprowadza się obowiązek zapewnienia utrzymania odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy osobami. W pracowniach CKZ poza nauczycielem może przebywać jednocześnie tylko wyznaczona grupa uczniów.
8.    W pozostałych pomieszczeniach np. socjalnych i higieniczno-sanitarnych zaleca się aby przebywała jednocześnie tylko jedna osoba lub ilość osób zapewniająca zachowanie dystansu minimum 1,5 metra od innych osób.
9.    Inne zalecenia dla uczniów:
- zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi w związku z epidemią,
- przed rozpoczęciem zajęć, tuż po przybyciu do CKZ umyj ręce wodą z mydłem i zdezynfekuj odpowiednim płynem; mycie i dezynfekcję rąk należy powtarzać okresowo, szczególnie po kontakcie z powierzchniami w pomieszczeniach wspólnych oraz przed spożywaniem posiłków,
- korzystaj z osłony ust i nosa w drodze na zajęcia i z zajęć oraz w czasie przebywania z innymi osobami w odległości mniejszej niż 1,5 m,
- unikaj grupowania się osób i zmniejszania odległości między nimi,
- unikaj wspólnego korzystania z narzędzi, telefonów, pomocy, materiałów itp.,
- nie dotykaj bez potrzeby powierzchni dotykanych przez innych np. poręcze, ławki itp.,
- nie spożywaj posiłków zanim nie umyjesz rąk,
- nie spożywaj z innymi wspólnych posiłków i napojów, nie częstuj innych i nie przyjmuj poczęstunków,
- nie dotykaj twarzy, szczególnie okolic ust, nosa i oczu,
- nie witaj się z innymi poprzez podanie ręki, uściski itp.,
- korzystaj z szatni, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, terenów zielonych i innych z zachowaniem zasad dystansu społecznego,
- podczas kichania lub kasłania osłaniaj usta i nos zgiętym łokciem, chusteczką lub w inny sposób.
10.    W przypadku wystąpienia w czasie pobytu w ZPO objawów choroby / wysoka temperatura, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu / należy poinformować nauczyciela i zastosować się do wydawanych poleceń.

OŚWIADCZENIA

Konsultacje ucznia niepełnoletniego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu

konsultacje ucznia pełnoletniego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu

 

Lp.

Nazwisko i imię

Dane kontaktowe

1

Augustyniok Ewa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2

Chrzanowska-Guenther Barbara

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3

Chudy Krzysztof

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 530 303 353

4

Dobranowski Adam

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5

Dobrowolski Marian

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6

Gajderowicz Marcin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7

Gonschior Rafał

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 504 586 127

8

Hadyna Stanisław

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9

Hetmańska Agata

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10

Karbowiak Grzegorz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 736 978 827  

12

Kordek Dariusz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13

Król- Mendak Grażyna

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

e-dziennik, poprzez kontakt z wychowawcą Małgorzatę Duszak

14

Krukowski Marek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 794 306 917

15

Kurek Wiesław

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 602 755 873

16

Kuzara Aleksander

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17

Lenc – Brol Agata

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 693 721 975

18

Majdański Zdzisław

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 606 414 630

19

Masłowski Dariusz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

20

Prochera Paweł

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 886 812 816

22

Rajfur Jacek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 600 682 651. 

23

Rogowska Anna

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24

Sienkiewicz Sławomir

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25

Smyrd Andrzej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

messenger: czat/połączenie głosowe

26

Sobek Andrzej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

27

Sołęga Wiktor

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

28

Szymańczyk Mariusz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

29

Śleziak Mariusz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

30

Wiktorowski Zbigniew

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Microsoft Teams

31

Wołyńska Renata

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

32

Zajda Bartłomiej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.