foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Ruszyła w CKP zimowa sesja egzaminacyjna. Stanowiska przygotowane, nauczyciele, egzaminatorzy i uczniowie w pełnej mobilizacji. W ciągu 9 dni przeprowadzimy dla 195 uczniów opolskich szkół zawodowych egzaminy w kwalifikacjach:


    B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
    B21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
    B26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury,
    E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
    E06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,
    E08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

Pomimo feryjnego nastroju wszystkim zdającym życzymy skupienia i pozytywnego nastawienia - niech czas w trakcie egzaminu się nie kurczy, a wyposażenie stanowisk „współpracuje” z Wami. Życzymy 100% zdawalności!