foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w CKZ w Opolu w sesji 1.2021

Harmonogram przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego w CKZ w Opolu

Sesja: styczeń – luty 2021

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

KWALIFIKACJA

TERMINY EGZAMINU

CZAS TRWANIA

MIEJSCE

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

21.01.2021

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00

bud. D

pracownia D11

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

18.01.2021

19.01.2021

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. D

pracownia D11

EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

19.01.2021

150 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

bud. B

pracownia B111

MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

18.01.2021

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

20.01.2021

21.01.2021

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

22.01.2021

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

bud. A

pracownia A5

MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

19.01.2021

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. A

pracownia A5

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu. Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości oraz odzież ochronną.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w CKZ w Opolu w sesji 2.2020

Wytyczne

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

SZKOŁA

KWALIFIKACJA

TERMINY EGZAMINU

CZAS TRWANIA

MIEJSCE

LICZBA STANOWISK

Zespół Szkół Budowlanych           w Opolu

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

30.06.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

III zmiana – godz. 16:00

bud. D

pracownia D11

3

Zespół Szkół Elektrycznych           w Opolu

EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

29.06.2020

30.06.2020

01.07.2020

02.07.2020

03.07.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

III zmiana –

godz. 16:00

bud. B

pracownia B111

6

EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

01.07.2020

02.07.2020

180 minut

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia

A104

3

Zespół Szkół Mechanicznych       w Opolu

EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

29.06.2020

30.06.2020

01.07.2020

02.07.2020

03.07.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

III zmiana –

godz. 16:00

bud. A

pracownia B111

6

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

04.07.2020

180 minut

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia B111

1

MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów

29.06.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

3

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

06.07.2020

07.07.2020

08.07.2020

09.07.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

3

MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

29.06.2020

30.06.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. A

pracownia A5, A8

2

MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

02.07.2020

03.07.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. B

pracownia B7

3

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących   w Opolu

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

02.07.2020

03.07.2020

04.07.2020

06.07.2020

07.07.2020

08.07.2020

09.07.2020

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. D

pracownia E1, E4

2x3

Zespół Szkół w Kietrzu

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

30.06.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

III zmiana –

godz. 16:00

bud. D

pracownia D11

3

Zespół Szkół w Ozimku

EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

01.07.2020

02.07.2020

180 minut

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia

A104

3

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu. Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości, odzież ochronną oraz długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tym miejscu. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.

 

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

SZKOŁA

KWALIFIKACJA

TERMINY EGZAMINU

CZAS TRWANIA

MIEJSCE

LICZBA STANOWISK

Zespół Szkół Elektrycznych           w Opolu

 

Zespół Szkół Mechanicznych       w Opolu

E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

10.02.2020

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00

bud. B

pracownia B111

2

Zespół Szkół Mechanicznych       w Opolu

M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

10.02.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00

bud. F

pracownia F2

1


Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu. Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości oraz odzież ochronną.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Uczniowie, skierowani do CKP w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

SZKOŁA

KWALIFIKACJA

TERMINY EGZAMINU

CZAS TRWANIA

MIEJSCE

LICZBA STANOWISK

Zespół Szkół Elektrycznych           w Opolu

E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

25.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. B

pracownia B111

6

E06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

27.06.2019

28.06.2019

29.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia A104

3

E08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

24.06.2019

25.06.2019

26.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia A103

6

Zespół Szkół Mechanicznych       w Opolu

E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

25.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. B

pracownia B111

6

M12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

21.06.2019

22.06.2019

24.06.2019

25.06.2019

26.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

3

M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

27.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

3

M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

24.06.2019

25.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. A

pracownia A8

2

M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

21.06.2019

22.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. B

pracownia B7

3

Zespół Szkół w Ozimku

E06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

29.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia A104

3

M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

27.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

3

Zespół Szkół w Zdzieszowicach

M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

22.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. B

pracownia B7

3

 

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu.

Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości oraz odzież ochronną.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

22 czerwca 2018 rozpoczyna się  w CKP letnia sesja egzaminacyjna. W ciągu 8 dni zostaną przeprowadzone dla uczniów opolskich szkół zawodowych egzaminy w kwalifikacjach:

B26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury,

E06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,

E08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,

M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Wszystkim zdającym życzymy skupienia i pozytywnego nastawienia. Życzymy 100% zdawalności!

 

Harmonogram egzaminów

 

Ruszyła w CKP zimowa sesja egzaminacyjna. Stanowiska przygotowane, nauczyciele, egzaminatorzy i uczniowie w pełnej mobilizacji. W ciągu 9 dni przeprowadzimy dla 195 uczniów opolskich szkół zawodowych egzaminy w kwalifikacjach:


    B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
    B21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
    B26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury,
    E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
    E06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,
    E08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

Pomimo feryjnego nastroju wszystkim zdającym życzymy skupienia i pozytywnego nastawienia - niech czas w trakcie egzaminu się nie kurczy, a wyposażenie stanowisk „współpracuje” z Wami. Życzymy 100% zdawalności!