foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Konkurs „WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRACY ORAZ PRAWA PRACY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM” organizowany jest już po raz ósmy.                              Organizatorem jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu w partnerstwie z:

  • Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu
  • Opolską Izbą Gospodarczą

Ideą Konkursu jest propagowanie wśród uczniów dążenia do zdobywania pozytywnych nawyków z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz znajomości zagadnień prawa pracy.

Do udziału zapraszamy uczniów realizujących zajęcia praktyczne w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego województwa opolskiego.

Konkurs obejmuje cztery branże zawodowe:

  • branża budowlana
  • branża samochodowa
  • branża elektryczna, mechatroniczna
  • branża mechaniczna

Uczestnicy rywalizują w zakresie posiadanej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Konkurs polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz wybranych elementów z  prawa pracy. Oceniane są również umiejętności praktycznych  w scenkach sytuacyjnych w poszczególnych branżach. Każdy uczestnik bierze udział w scence adekwatnej do reprezentowanej branży.

Finał konkursu odbędzie się 10 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, określone są w regulaminie zamieszczonym na stronie www.zpo.opole.pl,