foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Rok szkolny 2017/18 - ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Schronisko SSM i Bursa zapraszają
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje obecnie 200 zawodów w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje. Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), będące BEZPŁATNĄ pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, adresowane są do osób dorosłych, które spełniły obowiązek szkolny (tzn. skończyły gimnazjum lub ośmioklasową szkołę podstawową), zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

KKZ prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia, w zakresie jednej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Słuchacz, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W roku 2015/2016 planujemy uruchomić następujący KKZ:

Czytaj więcej: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe