foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Kolejną tegoroczną inicjatywą CKP są zajęcia przysposabiające do zawodu, organizowane dla grupy uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu.
Zajęcia będą realizowane w obszarze usługowym: w zakresie hotelarstwa oraz ogrodnictwa.