foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Rok szkolny 2017/18 - ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Schronisko SSM i Bursa zapraszają
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

CELE DOTYCZĄCE JAKOŚCI:
1. Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania pod kątem wymagań nowych norm ISO 9001-2015 i ISO 14001-2015.
2. Kształcenie dla potrzeb rynku pracy – realizacja zadań w ramach współpracy z pracodawcami
3. Rozwój bazy techno-dydaktycznej CKP w ramach realizacji projektu RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia zawodowego w    kluczowych dla  regionu branżach”.
4. Poprawa efektywności działania technicznego, specjalistycznego pracowni CKP.

CELE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:
1. Zwiększenie nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie ZPO.
2. Zabezpieczenia odzieży i obuwia  roboczego dla uczniów na zajęciach realizowanych w CKP.
3. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego pod kątem nowych i zmodernizowanych  pracowni.

CELE ŚRODOWISKOWE:
1. Popularyzacja w środowisku lokalnym energetyki prosumenckiej (EP) i energetyki OZE niezależnych inwestorów (NI).
2. Sukcesywna realizacja koncepcji „budynek D - budynkiem SMART”
3. Pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych na termomodernizację bud. C.

W związku z podjęciem decyzji w sprawie wdrożenia w Zespole Placówek  Oświatowych w Opolu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu zadeklarował pełne zaangażowanie w proces wdrażania i ciągłego doskonalenia Systemu, czego wyrazem jest m.in. sformułowanie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZPO w Opolu.

 

W Zespole Placówek Oświatowych w Opolu nie zidentyfikowano znaczących aspektów środowiskowych.