foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Dotyczy:

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 2164 ze zm.)

Unieważnienie postępowania

Zestawienie ofert

Przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na realizacji zadań w obszarze edukacyjno–zawodowym dla uczniów realizujących kształcenie zawodowe w Szkołach Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Dokumenty do pobrania

Przedmiot zamówienia:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu barmańskiego I stopnia w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Przedmiot zamówienia:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B i T oraz obsługi wózków widłowych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Wybór oferty

Zestawienie ofert

Dokumenty do pobrania

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Świadczenie usług pralniczych dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu ul. Torowa 7 o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro.

Dokumenty do pobrania

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na: Monitorowanie i konserwację lokalnego systemu alarmowego budynku A, B, D (E i sala gimnastyczna) dwutorowo łączem telefonicznym i GSM na lata 2018 – 2019.

Do pobrania

Wybór oferty

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pokoi w budynku C w ZPO    w Opolu 243 m² paneli podłogowych firmy Kronopol Aurum Aroma D3328 dąb wanilia AC5, 10 mm, V4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”.

Do pobrania